T E R M I N O L Ó G I A ,  T E R M I N O T I K A   (és társaik)
 A terminológiával, terminográfiával, terminotikával, számítógépes szövegelemzéssel, gépi fordítással stb.  kapcsolatos információk, internetcímek, letölthető (ingyenes vagy bemutató) szoftverek stb. fordítók és leendő fordítók
(mindenekelőtt a BME fordító- és tolmácsképzőinek hallgatói)

számára

Internetcímek


  1. Szervezetek, katalógusok, gyűjtemények
  2. Terminológiai adatbankok
  3. Online tezauruszok
  4. Online (szak)szótárak, szógyűjtemények
  5. Online lexikonok
  6. Szoftverek
  7. Korpuszok
  8. Digitális könyvtárak  
  9. EU stb.

10. Szabványügyi, szabadalmi szervezetek
11. Más érdekes internetcímek, honlapok
12. Online fordítás és más érdekességek
13. Partnerek és társintézmények
14. Terminológia az Interneten
15. Tolmács- és fordítóképzések Magyarországon
16. Fórumok, blogok stb.

17. Egynyelvű szótárak
18. Kétnyelvű szótárak